رئیس مرکز آمار ایران افزود: براساس فرم طراحی شده از سوی کارشناسان اقتصادی که در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، میزان درآمد هر خانوار مشخص خواهد شد، این درحالی است که هدف از انجام این کار هدفمند کردن یارانه ها و باز توزیع شناخت اقشار مختلف مردم است.
فردا: رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد: از اول مرداد ماه فرمهای اطلاعات اقتصادی خانوارها مربوط به هدفمند کردن یارانه ها از طریق دفاتر پستی سراسر کشور به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

محمد مدد در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: فرمهای اطلاعات اقتصادی خانوارها مربوط به طرح هدفمند کردن یارانه ها از اول مردادماه از طریق دفاتر پستی سراسر کشور به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار می گیرد؛ همچنین مردم می توانند از طریق صدا و سیما، روزنامه ها و سایت مرکز آمار ایران به نشانی www.AMAR.ORG.IR به این فرمها دسترسی پیدا کرده و با آن آشنا شوند.رئیس مرکز آمار ایران افزود: براساس فرم طراحی شده از سوی کارشناسان اقتصادی که در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، میزان درآمد هر خانوار مشخص خواهد شد، این درحالی است که هدف از انجام این کار هدفمند کردن یارانه ها و باز توزیع شناخت اقشار مختلف مردم است.

وی تصریح کرد: در این طرح 48 هزار پرسشگر مرکز آمار ایران در 36 هزار و 400 ایستگاه تکمیل پرسشنامه، کارهای اجرایی این طرح را انجام می دهند. بر این اساس 25 هزار و 800 ایستگاه در مناطق شهری کشور و 10هزار و 600 ایستگاه در مناطق روستایی برای انجام این کار مستقر می شوند.

مدد گفت: واحدهای سیاری نیز با مراجعه به مناطق محروم، زندانها و یا پادگانها، پرسشنامه سرپرستان خانوار را جمع آوری می کنند، از سوی دیگر مدارس کشور نیز برای جمع آوری پرسشنامه ها در اختیار ماموران مرکز آمار ایران قرار خواهند گرفت.

وی زمان دریافت پرسشنامه خانوارهای یک، دو و سه نفره را 12 تا 16 مرداد، خانوارهای چهار نفره 17 تا 21 مرداد و خانوارهای پنج نفره 22 تا 26 مرداد اعلام کرد و گفت: همچنین خانوارهای شش نفره از 27 تا 31 مرداد، خانوارهای هفت نفره از اول تا پنجم شهریور و تمام افرادی که نتوانسته اند در روزهای مقرر پرسشنامه را تحویل دهند از ششم تا دهم شهریورماه می توانند به ایستگاه های یاد شده مراجعه و پرسشنامه خود را تحویل دهند.

به گفته مدد، پرسشنامه ها باید با کد ملی و اصل شماره شناسنامه مطابقت داشته باشد و اطلاعات درج شده به تائید سرپرست خانوار برسد، ارائه شناسنامه و کد ملی در زمان مراجعه به ایستگاه ها الزامی است.رئیس مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: تمام اطلاعات ارائه شده از سوی مردم در این پرسشنامه ها با پایگاه های اطلاعاتی نظیر ثبت احوال، پایگاه سهام عدالت، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و بانکهای کشور مطابقت داده می شود؛ ضمن اینکه اطلاعات وارد شده در پرسشنامه ها باید به تائید نزدیکترین مسجد محل برسد.

مدد گفت: اطلاعات مردم تا اول مهرماه به دولت تحویل می شود که براساس اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، شورای عالی راهبردی موضوع هدفمند کردن یارانه ها را پیگیری می کند. بر این اساس ،هزار نفر از کارشناسان مرکز آمار ایران، موضوع تجزیه و تحلیل اطلاعات را پیگیری می کنند

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 9 تیر 1389    | توسط: مهدی حسینی    |    | نظرات()