قطع یارانه خانوار در صورت ارائه اطلاعات اشتباه

اکونیوز: وزارت امور اقتصادی و دارایی از قطع یارانه خانوار در صورت ارائه اطلاعات اشتباه خبر داد و اعلام کرد در این زمینه مبالغ پرداختی نیز پس گرفته می‌شود. 

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، وزارت اقتصاد اعلام کرد: در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده توسط خانوارهای متقاضی یارانه علاوه بر قطع پرداخت یارانه ها، مبالغ پرداختی تا آن زمان نیز از آنها پس گرفته خواهد شد.
به موجب آئین‌نامه اجرایی ماده 10قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، همچنین به منظور رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به استرداد وجوه پرداختی و کمکهای موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، کمیسیون ماده 10قانون هدفمندکردن یارانه‌ها باید در مرکز و استانها تشکیل می‌شود. 
اعضای کمسیون مرکزی ماده 10قانون هدفمندکردن یارانه‌ها عبارت از نماینده وزارت رفاه و تامین اجتماعی (رئیس)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از قضات دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه، نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، نماینده شورایعالی استانها، نماینده اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون و مرکز آمار ایران (حسب مورد و به تشخیص رئیس کمیسیون) و نماینده دستگاه ذیربط حسب مورد خواهد بود. 
بر اساس این گزارش، یکی از وظایف این کمیسیون ارائه راهکارهای لازم در خصوص ابهامات احتمالی در اجرای ماده 10قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و ضوابط و مقررات مربوط به کمیسیونهای استانها یا سایر مراجع ذیصلاح است. 
همچنین رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده 8 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مربوط به جبران بخشی از هزینه‌های اجرایی بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها از دیگر وظایف این کمیسیون است. 
بنابراین آئین‌نامه، اعضای کمیسیون استانها نیز عبارت از معاون برنامه‌ریزی استاندار(رئیس)، نماینده وزارت رفاه و تامین اجتماعی، یکی از قضات دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان و نماینده شورای استان خواهد بود. 
البته دبیرخانه کمیسیون استان در حوزه معاونت برنامه‌ریزی استانداری مستقر می‌شود و رسیدگی به اعتراضات حوزه هر استان یا شهرستان در کمیسیون همان استان یا شهرستان و حسب مورد، شعب آنها صورت خواهد گرفت. 
دریافت اعتراض کتبی اشخاصی که وجوه دریافتی از آنان مسترد شده و رسیدگی به صحت و سقم اعتراضات و ادعاهای اشخاص از جهت استحقاق آنها در زمینه اعتراض به استرداد کمکها و یارانه‌ها از جمله وظایف کمیسیون موضوع ماده 10 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در استان است. 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 9 تیر 1389    | توسط: مهدی حسینی    |    | نظرات()