یارانه نقدی چقدر است؟
«میزان یارانه نقدی، جایگاه فیش حقوق در خوشه‌بندی‌ها، نحوه اصلاح قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی، تورم ناشی از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها و...» بخشی از پرسش‌های این روزهای مردم درباره قانون هدفمندکردن یارانه‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام مسئولان دولتی، در سال نخست اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تصمیم گرفته شده است جمعیت کشور به سه خوشه تقسیم‌بندی شوند. در خوشه نخست که دهک اول تا چهارم را شامل می‌شود، حدود 30 میلیون نفر، در خوشه دوم دهک‌های پنجم تا هفتم جامعه با 17 میلیون و 600 هزار نفر و در خوشه سوم دهک‌های هشتم تا دهم با 14 میلیون نفر قرار گرفته‌اند.

مقامات دولتی اعلام کرده اند که ‌یارانه ها فقط به خوشه اول و دوم پرداخت می شود ؛ توضیح آنکه درآمد خانواده شش نفری در خوشه یک ، کمتر از 473 هزار تومان است. به عبارت دیگر، خانوار شش نفره ای که درآمدش بین 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان است در خوشه دو قرار می گیرد و خانوار شش نفره ای که بیش از 788 هزار تومان درآمد داشته باشد در خوشه سه قرار می گیرد.

همچنین در خوشه یک، درآمد سرانه هر نفر 788 هزار و 381 ریال و در خوشه دو درآمد سرانه هر نفر یک میلیون و 303 هزار و سه ریال است.

برهمین اساس، در پی تماس‌های مکرر کاربران خبرگزاری مهر درباره برخی ابهامات پرداخت یارانه نقدی به خانوار و نحوه خوشه بندی جمعیت کشور، این خبرگزاری در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخت.

فیش حقوق جایگاهی در خوشه بندی‌ها ندارد

آیا فیش حقوق ماهانه سرپرست خانوار معیار تعیین دهکهای جامعه هستند؟

این یکی از پرسشهای موجود در این باره است. خبرنگار مهر از کارگروه تحول اقتصادی دولت کسب اطلاع کرد: براساس پنج معیار غیردرآمدی «خودرو، مسکن، تحصیلات، تعداد افراد شاغلین خانوار و میزان وام اخذ شده از نظام بانکی» دهک‌بندی‌ها انجام خواهد شد.

بدین ترتیب مشاهده می‌شود که در نحوه تعیین خوشه بندی‌ها، فیش حقوق سرپرست خانوار تاتیری در آن ندارد و متغییرهای غیردرآمدی، دهک‌بندی‌ها را مشخص خواهد کرد.

یارانه نقدی چقدر است؟

میزان یارانه نقدی که ماهانه به هر خانوار پرداخت خواهد شد، چقدر خواهد بود؟ 
بررسی‌های مهر نشان می دهد که این موضوع در کارگروه تحول اقتصادی دولت مطرح و بحثهایی درباره این باره شده، اما هنوز رقم قطعی یارانه نقدی به تصویب این کارگروه نرسیده است.

در این میان، آنچه چیزی که مشخص است، ظاهرا تیتر سال گذشته رسانه‌ها مبنی بر "70 هزار تومان یارانه نقدی به هر ایرانی در ماه" منتفی شده است. برآوردهای صورت گرفته نشان می دهد که یارانه نقدی برای هر نفر بین دو خوشه اول و دوم بین 20 تا 40 هزار تومان خواهد بود.

به عبارت دیگر، یک خانوار پنج نفره در صورتی که در خوشه اول قرار گیرد، احتمالا ماهانه بین 100 تا 150 هزار تومان یارانه نقدی دریافت خواهد کرد.

نحوه اصلاح قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی

آیا در سال 89 قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی آزاد خواهد شد؟

 بررسی‌های مهر نشان می دهد کارگروه تحول اقتصادی دولت سناریوهای مختلفی در این باره در دست بررسی دارد اما قطعا این موضوع به صورت تدریجی و ظرف مدت پنج سال انجام خواهد شد.

اطلاعات رسیده به خبرنگار مهر حاکی از آن است که در سال اول تمرکز بر اصلاح قیمت حاملهای انرژی با محوریت بنزین خواهد بود، در مورد قیمت گاز، برق و آب نیز شنیده شده است که برای هر خانوار سقف مصرفی تعیین خواهد شد؛ توضیح آنکه به خانوار اعلام می شود در صورتی که تا آن سقف مصرف داشته باشند، با قیمت یارانه دار و در صورتی که مصرف بیش از آن سقف تعیین شده باشد، به صورت آزاد محاسبه خواهد شد. البته تدابیر تشویقی برای خانوارهایی که کمتر از الگو، مصرف دارند، نیز اتخاذ خواهد شد.

خانوار برای تأیید اصلاح اقتصادی چگونه باید عمل کند؟

براساس اطلاعیه مرکز آمار ایران، خانوار باید به سایت این مرکز به نشانی www.amar.org.ir برای تایید اطلاعات اقتصادی اقدام کنند. زمانبندی مراجعه خانوارها نیز به این شرح اعلام کرده شده است‌: خانوارهای یک و دو نفره از سوم تا پنجم بهمن، خانوارهای 3 نفره از ششم تا هشتم بهمن، خانوارهای 4 نفره از نهم تا یازدهم بهمن و خانوارهای 5 نفره از دوازدهم تا چهاردهم بهمن.

همچنین خانوارهای دیگر و افرادی که نتوانستند در این زمانها به سایت مراجعه کنند ، می توانند از پانزدهم تا بیست و دوم بهمن ماه برای تایید یا رد این اطلاعات به سایت مراجعه کنند.

حساب بانکی برای سرپرست خانوار

آیا حساب بانکی جهت دریافت نقدی یارانه ها برای کلیه اعضای خانوار باز خواهد شد؟ 

براساس اعلام کارگروه تحول اقتصادی دولت، حساب بانکی فقط برای سرپرست خانوار باز خواهد شد و یارانه نقدی ماهانه به حساب وی واریز خواهد شد، البته تاکنون 10 میلیون کارت عدالت بانکی در این باره صادر شده و سیستم بانکی نیز برای اجرای این برنامه اعلام آمادگی کرده است.

پرداخت یارانه نقدی از چه زمانی آغاز خواهد شد؟ اطلاعات رسیده به خبرنگار مهر نشان می دهد پرداخت یارانه نقدی قطعا در فصل بهار 89 عملیاتی می شود، البته به نظر می رسد اولین یارانه نقدی در ابتدای اردیبهشت سال آینده به حساب سرپرست خانوار واریز شود.

آیا پرداخت یارانه نقدی همیشگی خواهد بود؟ آن طور که مشخص است، پرداخت یارانه نقدی سیاستی کوتاه مدت ( احتمالا یک تا دو ساله) خواهد بود. براساس برنامه دولت، این سیاست به تدریجی طی چند سال به نظام جامع تامین اجتماعی تبدیل خواهد شد. اگر چه اقتصاددانان می گویند اگر چیزی به کسی می دهی، دیگر گرفتن آن بسیار مشکل خواهد بود.

افزایش 11 تا 15 درصدی تورم با هدفمندی یارانه ها

آیا دولت تبعات تورمی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها را پیش بینی کرده است؟ 

براساس اطلاعات خبرنگار مهر، این موضوع با محوریت بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است.

این بانک، پیش بینی کرده است با اجرای هدفمندکردن یارنه ها، بین 11 تا 15 درصد به تورم موجود کشور افزوده خواهد شد، البته باید اشاره کرد که در صورت مدیریت درست دولت، تبعات تورمی این قانون موقتی خواهد بود. پیش بینی شده است که دولت ظرف مدت 14 ماه با تورم ناشی از این محل دست و پنجه نرم خواهد کرد.

در عین حال، اگر مدیریت درستی از سوی دولت در زمان اجرای هدفمندکردن یارانه ها صورت نگیرد، قطعا آن تورم به تورمی پایدار تبدیل خواهد شد و در آن صورت، تحقق اهداف این برنامه کشور با اما و اگر مواجه خواهد شد.

یارانه نقدی به چند میلیون ایرانی پرداخت خواهد شد؟ 

براساس اعلام کارگروه تحول اقتصادی دولت، 70 درصد مردم ایران مشمول یارانه نقدی می‌شوند و سیاست یارانه غیر نقدی نیز برای سایر اقشار جامعه در دست بررسی است. به عبارت دیگر، اگر جمعیت کشور را حدود 73 میلیون نفر برآورد کنیم، حدود 50 میلیون نفر مشمول یارانه نقدی می شوند.

نتایج راستی آزمایی فرم اطلاعات اقتصادی خانوار چگونه بوده است؟ 

گزارش مرکز آمار ایران درباره نتایج راستی آزمایی فرم اطلاعات اقتصادی خانوار نشان می دهد سازمان ثبت احوال 99.6 درصد این اطلاعات را تائید کرده است.

راستی آزمایی فرم اطلاعات اقتصادی خانوار در بخش تحصیلات 85 درصد، در بخش بیکاری 70 درصد، در بخش خودرو 80 درصد ، در بخش تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی 90 درصد و در بخش تحت پوشش سازمانهای حمایتی 97 درصد گزارش شده است.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 9 تیر 1389    | توسط: مهدی حسینی    |    | نظرات()